Aktualizacja serwera BN

Biblioteka Narodowa zmieniła adres serwera protokołu Z39.50.

Nowe dane to:

  • hostname: eu.alma.exlibrisgroup.com:1921
  • database: 48OMNIS_NLOP

Źródło: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3639-zmiana-adresu-serwera-protokolu-z39.50.html