Aktualizacja systemu PATRON

1 marca 2017 wydana została aktualizacja systemu PATRON 4.6.
Szczegóły wraz z wykazem zmian znajdują się w Strefie Klienta.