Biblioteka Narodowa zmieniła adres serwera opisów

Zgodnie z ogłoszeniem BN od 15 lipca 2013 r. dotychczasowy adres serwera opisów Biblioteki Narodowej (Z39.50) przestaje działać. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących pobierania danych przez system PATRON prosimy zalogować się do Strefy Klienta.