Informacje o licencjach

W drugiej połowie 2010 roku wprowadziliśmy podział na dwie umowy serwisowe. Klienci mogą od tej pory zawrzeć umowę podstawową lub rozszerzoną. Wszystkie umowy zawarte w poprzednich okresach i te, które nie zawierają wyraźnego zapisu „Umowa podstawowa” działają na zasadach umów rozszerzonych.

Zgodnie z obecnie zawartą między firmą MOL, a Państwem umową serwisową przysługują Państwu określone prawa związane z serwisem.

Klienci, którzy posiadają podstawową umowę serwisową, mają możliwość kontaktowania się z firmą MOL w sprawach serwisowych wyłącznie poprzez Formularz zgłoszeń.

Klienci, którzy zawarli z MOL-em rozszerzoną umowę serwisową, mogą korzystać z pozostałych form kontaktu, tj. mail, faks oraz telefon. Sugerujemy natomiast, aby korzystać możliwie często z Formularza zgłoszeń, który znacznie ułatwi rozwiązywanie wszelkich spraw serwisowych.

Więcej informacji na temat Formularza zgłoszeń można znaleźć w Instrukcji.

powrót do Strefy klienta