Warsztaty z oprogramowania PATRON

28-29.05.2012 odbyły się warsztaty z oprogramowania PATRON dla członków Studenckiego Koła Informacji Naukowej „Palimpsest”, działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie odbyło się dzięki staraniom firmy MOL sp. z o.o. oraz Pana Wojciecha Soszyńskiego (studenta IBIN UMCS) i Pani Lidii Jarskiej – wykładowcy IBIN UMCS.

fot. Edyta Juśkiewicz studentka IBIN UMCS