Program PATRON rozwiązaniem dla bibliotek publicznych

Zintegrowany system biblioteczny PATRON to nowoczesne i efektowne narzędzie informatyczne przeznaczone dla bibliotek publicznych. Program świetnie sprawdza się zarówno w pojedynczych placówkach, jak i w całej filialnej sieci bibliotecznej miasta bądź województwa. Struktura programu pozwala na dowolne skalowanie systemu w zależności od wymagań i potrzeb danej biblioteki. PATRON jest systemem zaprojektowanym z najwyższą precyzją i profesjonalizmem. To przede wszystkim kompleksowy system umożliwiający sprawne zarządzanie zasobami biblioteki na każdej płaszczyźnie. Jest przyjazny zarówno dla bibliotekarza, administratora, jak i dla czytelnika dzięki wielokrotnie wyróżnianemu katalogowi internetowemu OPAC WWW.

Bibliotekarz w centrum wydarzeń

Dzięki zastosowaniu optymalnych i nowatorskich rozwiązań bibliotekarz otrzymuje narzędzie, które pozwala mu na skuteczne zarządzanie wieloma aspektami pracy w bibliotece. System zapewnia płynny tok realizacji zadań bibliotekarza poprzez kolejne etapy opracowania, gromadzenia oraz udostępniania. Program posiada pełną definicję międzynarodowego formatu tworzenia opisów bibliograficznych MARC 21. Dzięki zastosowaniu przyjaznych rozwiązań sporządzanie rekordów w tym systemie odbywa się w sposób prosty i intuicyjny. Pełna definiowalność formatu MARC 21 wraz z elastyczną formą prezentacji danych umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych preferencji każdej biblioteki. PATRON umożliwia pobieranie opisów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej, NUKAT oraz innych bibliotek poprzez protokół wymiany danych Z39.50 lub zgodnie ze standardem ISO 2709. System posiada wbudowane kartoteki wzorcowe haseł formalnych, tytułowych i serii. Pomagają one w tworzeniu jednolitej i kompletnej bazy zarówno w przypadku katalogu centralnego, jak i rozproszonego. Niezwykle istotną cechą naszego sytemu jest możliwość obsługi centralnej bazy bibliotecznej – wspólnej bazy dla wielu filii. Składa się ona z centralnej bazy czytelników i opisów bibliograficznych. Centralna baza czytelników skutkuje większą kontrolą wypożyczeń i zaległości oraz większą ściągalnością kar. Spójna baza katalogowa umożliwia czytelnikowi przeszukiwanie wielu źródeł jednym zapytaniem. System aktywnie wspomaga bibliotekę w procesie digitalizacji poprzez możliwość powiązania opisów bibliograficznych z plikami graficznymi i ich prezentację w katalogu elektronicznym. Zastosowanie oferowanej przez nas technologii RFID wspiera proces automatyzacji bibliotek znacznie usprawniając wszelkie czynności związane z udostępnianiem zbiorów czy przeprowadzaniem skontrum. Więcej o technologii RFID. PATRON przyspiesza również wszelkie prace sprawozdawcze. Zapewnia automatyczne pobieranie wszelkich danych statystycznych (ilościowych i wartościowych) oraz tworzenie wszystkich niezbędnych wydruków.

Pomagamy bibliotece w komunikacji z czytelnikami

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy system, którego celem jest podniesienie jakości usług bibliotecznych. Istotne jest nie tylko precyzyjne wyszukiwanie danych, ale również ich prezentacja. Te cele spełnia nasz katalog internetowy OPAC WWW. To błyskotliwe narzędzie wyszukiwawcze, w którym zastosowaliśmy wszelkie nowatorskie technologie:

  • funkcje identyfikowane jako idea Biblioteki Web 2.0. tj. tworzenie recenzji oraz ocenianie książek bądź filmów,
  • funkcje tradycyjnego katalogu internetowego (konto czytelnika, zamówienia, zaległości),
  • prezentowanie zestawień zasobów najczęściej czytanych, najwyżej ocenianych,
  • możliwość prowadzenia komunikacji z czytelnikiem poprzez OPAC WWW,
  • możliwość samodzielnego zapisania się do biblioteki przez czytelnika,
  • modyfikowalność indeksów wyszukiwawczych,
  • możliwość dodawania i przeszukiwania bazy po typach dokumentów jakie występują w konkretnej bibliotece.

Nowe inspiracje

Oferujemy także system przeznaczony dla najmniejszych młodszych gości biblioteki - Bajeczny Katalog Dziecięcy MOLIK, który w łatwy sposób można zintegrować z systemem PATRON. Dzięki niemu przeglądanie katalogu i wypożyczenie stanie się wspaniałą zabawą dla najmłodszego czytelnika biblioteki. Więcej informacji o możliwościach pozyskania oferowanych systemów.