PATRON w bibliotekach uczelnianych

Biblioteki akademickie mają często inne potrzeby niż biblioteki publiczne. System PATRON spełnia specyficzne wymagania wynikające z grupy docelowej placówki, organizacji samej uczelni, trybów udostępniania zbiorów oraz ze sposobu ich opracowania. PATRON zapewnia także integrację z katalogiem NUKAT, co daje bibliotece wiele korzyści:

 • zbiory biblioteki mogą być widoczne w centralnym katalogu prezentującym opisy bibliograficzne wszystkich polskich bibliotek uczelnianych,
 • możliwość dotarcia do zbiorów poprzez serwis GoogleBooks.com,
 • możliwość wyszukania opisów bibliograficznych poprzez WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory kilkudziesięciu tysięcy bibliotek z ponad 100 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center,
 • zbiory biblioteki staną się widoczne na całym świecie, a nazwa uczelni pojawiać się będzie w katalogach globalnych,
 • prace naukowe pracowników będą częściej wykorzystywane i cytowane w innych pracach badawczych na całym świecie.

patron dla uczelni wyższychSpecyficzną cechą bibliotek akademickich, jest ich skomplikowany system udostępniania zbiorów. Różne typy zbiorów udostępniane są na różne okresy czasu, różnym czytelnikom. Jednocześnie występować mogą różne wysokości kar w zależności od typów zbiorów i kategorii czytelników. Te wszystkie problemy rozwiązuje system PATRON umożliwiający samodzielne tworzenie zasad udostępniania. System PATRON posiada także wielokrotnie wyróżniany katalog internetowy OPAC WWW. To precyzyjne narzędzie dające wiele możliwości wyszukiwawczych. PATRON pozwala na m.in.:

 • dodanie kolejnych indeksów wyszukiwawczych np. indeksu konferencji naukowych,
 • dodanie i przeszukiwanie nowych typów dokumentów specyficznych, szeroko reprezentowanych w bibliotekach akademickich, jak prace badawcze, prace magisterskie, prace doktorskie.

Kombinacja nowych indeksów i typów dokumentów w module OPAC WWW daje bibliotece i uczelni potężne narzędzie wyszukiwawcze, które zapewni studentowi, badaczowi i naukowcowi precyzyjne dotarcie do interesujących go informacji. OPAC WWW jest wyposażony w możliwość prezentowania plików graficznych przy opisach bibliograficznych. Biblioteka może dzięki temu prezentować np. abstrakty lub spisy treści książek co również ułatwia dotarcie do wartościowych, z naukowego punktu widzenia, pozycji. Nasz katalog internetowy zapewnia także:

 • możliwość dopisywania recenzji i komentarzy do opisów bibliograficznych przez czytelników i pracowników,
 • możliwość prowadzenia korespondencji z czytelnikiem,
 • prezentowanie automatycznej, tworzonej na bieżąco listy nowości,
 • prezentowanie statystyki wykorzystania księgozbioru,
 • możliwość samodzielnego zapisu czytelnika do biblioteki,
 • standardowe zamawianie, rezerwowanie i tworzenie własnych zestawień i kolekcji,
 • pełną wielojęzyczność.

W efekcie biblioteka dostępna jest dla czytelników w systemie 24/7, tak obecnie oczekiwanym wśród studentów i pracowników uczelni. OPAC WWW systemu PATRON można obejrzeć np. na stronach biblioteki Uczelni Łazarskiego.

O Patronie w bibliotekach publicznych