II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

Data wydarzenia: 2024-06-18
Miejsce wydarzenia: Poznań

Za nami II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, na którym zaprezentowaliśmy gotowość systemu FOLIO do wdrożeń w polskich bibliotekach akademickich dzięki uzupełnieniu systemu o aplikację MOLIO, która pozwala m.in. na prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz ubytków i generowanie niezbędnych raportów. Dziękujemy za inspirujące rozmowy i zastrzyk energii do działania!

Więcej informacji o FOLIO: https://www.mol.pl/folio
Link do wydarzenia: https://2kbsw.amu.edu.pl/

Słowa kluczowe: konferencja, FOLIO, MOLIO