PATRON w bibliotekach uczelnianych

Biblioteki akademickie mają często inne potrzeby niż biblioteki publiczne. System PATRON spełnia specyficzne wymagania wynikające z grupy docelowej placówki, organizacji samej uczelni, trybów udostępniania zbiorów oraz ze sposobu ich opracowania.

PATRON zapewnia także integrację z katalogiem NUKAT, co daje bibliotece wiele korzyści:

patron dla uczelni wyższychSpecyficzną cechą bibliotek akademickich, jest ich skomplikowany system udostępniania zbiorów. Różne typy zbiorów udostępniane są na różne okresy czasu, różnym czytelnikom. Jednocześnie występować mogą różne wysokości kar w zależności od typów zbiorów i kategorii czytelników. Te wszystkie problemy rozwiązuje system PATRON umożliwiający samodzielne tworzenie zasad udostępniania.

System PATRON posiada także wielokrotnie wyróżniany katalog internetowy OPAC WWW. To precyzyjne narzędzie dające wiele możliwości wyszukiwawczych. PATRON pozwala na m.in.:

Kombinacja nowych indeksów i typów dokumentów w module OPAC WWW daje bibliotece i uczelni potężne narzędzie wyszukiwawcze, które zapewni studentowi, badaczowi i naukowcowi precyzyjne dotarcie do interesujących go informacji.

OPAC WWW jest wyposażony w możliwość prezentowania plików graficznych przy opisach bibliograficznych. Biblioteka może dzięki temu prezentować np. abstrakty lub spisy treści książek co również ułatwia dotarcie do wartościowych, z naukowego punktu widzenia, pozycji.

Nasz katalog internetowy zapewnia także:

W efekcie biblioteka dostępna jest dla czytelników w systemie 24/7, tak obecnie oczekiwanym wśród studentów i pracowników uczelni.

OPAC WWW systemu PATRON można obejrzeć np. na stronach biblioteki Uczelni Łazarskiego.

Więcej…